söndag 23 november 2014

Planer på flerbostadshus vid Viktoriabron

Bygg- och miljökontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett eller flera högre flerfamiljshus på södra sidan om Viktoriabron, på höger sida om E4 i norrgående riktning. Området är idag, sedan 1980, planerat som bostäder i endast två våningar (Grunnan 1) och park och plantering (Sörböle 16:8). Bygg- och miljökontoret anser i en första bedömning att området tål betydligt högre exploatering, men att buller och geoteknik kan vara utmaningar.

TV Skellefteå


TV Skellefteå drivs nu av Goldtown Radio (Radio Skellefteå).
0910-79 79 00

Länk till hemsidan tvskelleftea.se
Länk till webbTV

Kultur i radion

I veckan Ulf Lundström om "Väsen".
Onsdag 15.00 med repris torsdag 15.00
Vår reporter Elisabet kommer att göra kulturreportage hela hösten från bibliotek, teatrar och andra kulturhändelser.

Webbradio

dokument

Spelas nu:
Johnny Wakelin - In Zaire

Nyheter

Nu finns vi i din iPhone eller iPad
Goldtown Radio App
Gratis nedladdning !


kan du se hos följande
tv leverantörer:


Digital kanalplats: 20
Analog plats: S-10 / 168,25 MHz


Digital kanalplats: 450
Analog kanalplats: S-11

Logga in